menu

description Сервіс Діловод або Dilovod - український онлайн сервіс для ведення бухгалтерського та оперативного обліку.

Сервіс розрахован на малий та середній бізнес.
Загальний огляд сервісу на нашому сайті за посиланням

description Хорошоп - створи свій інтернет-магазин швидко і легко

Хорошоп - українська платформа швидкого та зрозумілого запуску інтернет-магазинів.
Щоб отримати нашу консультацію у подальшій роботі з платформою, зареєструйтесь за посиланням .

Наш власний досвід переходу з Бітрікс на Хорошоп

description Хорошоп - якісна заміна Бітрикс24

BAS КУП - програма для регламентованого та управлінського обліку. Опис функціоналу та можливостей програми BAS КУП BAS КУП, Комплексне управління підприємством, КУП, BAS Комплексне управління підприємством, Комплексне управління підприємством, bas комплексне управління підприємством, Business automation software for integrated enterprise management, integrated enterprise management

Опис системи BAS КУП. Коротко про головне

Дата: Серпень 2020


BAS "Комплексне управління підприємством" або BAS КУП - це комплексне багатофункціональне рішення для автоматизації регламентованого та управлінського обліку в єдиній базі.

BAS КУП включає можливості таких програм, як BAS Бухгалтерія КОРП та BAS Управління торгівлею. Таким чином, її функціонал підходить широкому колу користувачів, за функціоналом програмний продукт є заміною та розвитком популярної конфігурації 1С:Підприємство “Управління торговим підприємством”.

Програма BAS КУП розрахована для автоматизації таких ділянок:

  • Облік коштів,
  • Облік запасів,
  • Облік торгових операцій, у тому числі між різними власними організаціями,
  • Облік розрахунків з контрагентами,
  • Облік розрахунків з підзвітними особами,
  • Облік ПДВ,
  • Облік виробництва та розрахунок собівартості,
  • Облік ОС, МНМА, НМА та МШП,
  • Облік кадрів та зарплати,
  • Закриття періодів та визначення фінансового результату діяльності підприємства.

Які можливості BAS КУП для управлінського обліку?

Для кожної ділянки обліку передбачено широкий управлінський функціонал.

Управління фінансами.

Під управлінням фінансами у програмі мається на увазі оперативне планування витрат та надходжень безготівкових та готівкових коштів. Для фінансового менеджера у програмі підтримується два режими управління на вибір: за допомогою платіжного календаря та скорочений варіант за допомогою робочого місця “Журнал платежів”.
У платіжному календарі відображаються очікувані надходження коштів, а також заплановані оплати для своєчасного виконання фінансових зобов'язань підприємства. За допомогою “Платіжного календаря” можна аналізувати можливі касові розриви (брак коштів), розподіляти заявки на витрачання за банківськими рахунками та скасовувати розподіл заявок.
У робочому місці “Журнал платежів” можна побачити розпорядження, за якими необхідно виконати оплату або оформити отримання оплати, а також відображаються фактично оформлені платежі. Також у робочому місці можна оформити необхідні вхідні чи вихідні платежі.
Узгодження витрати безготівкових чи готівкових коштів виконується за допомогою документа “Заявка на витрати коштів”. Для кожного розрахункового рахунку або каси можна встановити дозвіл або заборону списання коштів лише за попередньо оформленою заявкою.

Бюджетування.

У програмі BAS КУП підтримується фінансове планування за допомогою бюджетів. Можна виконувати моделювання сценаріїв, скласти економічний прогноз, проаналізувати досягнення планових показників.
Якщо бюджетування в програмі не використовується, стає доступною можливість використовувати ліміти в підсистемі "Казначейство".
Для кожної статті руху коштів встановлюється чи знімається обмеження (ліміт) на витрачання коштів. Перевищення лімітів контролюється під час затвердження (узгодження) заявок на витрачання коштів.
Планування.
У програмі BAS КУП можна скласти різні плани: плани закупівель, плани продажів з точністю до номенклатури, плани продажів за категоріями (укрупнені без номенклатури), плани виробництва, плани збирання або розбирання. Плани продаж можна скоригувати на сезонні коефіцієнти.
Підтримується складання планів за формулою або з використанням різних джерел даних, а таке формування одних планів на підставі інших (наприклад, за даними планів продаж можна сформувати плани закупівель).
За даними складених планів можна автоматично формувати різні розпорядження (замовлення): за даними планів закупівель можна сформувати замовлення постачальникам, за даними планів виробництва можна сформувати замовлення передачі матеріалів у виробництво.

Керування продажами.

Крім планування продажів у програмі є підсистема управління взаємовідносинами з клієнтами та ефективністю процесів продажу та угод, яка називається CRM та маркетинг.
Використовуються типові та індивідуальні правила роботи з клієнтами (оферти), в яких можна вказати умови оплати (порядок та графік оплати), вид ціни, вказати обмеження ручної знижки, термін поставки, розрахунки по тарі повернення, вказати автоматичні знижки та націнки. У разі відхилення умов продажу зазначених в оферті, менеджер повинен провести погодження змінених умов продажу з керівництвом.
У програмі є зручне po,оче місце з управління замовленнями покупців, у якому наочно відображається актуальна інформація: поточний стан замовлення, термін виконання, відсоток виконаної оплати чи відвантаження. У списку замовлень можна переглянути стан забезпечення конкретного замовлення або скористатися спеціальним робочим місцем. Воно дозволяє проконтролювати та скоригувати графік відвантаження замовлення.

Управління закупівлями.

Можна використовувати правила роботи з постачальниками (оферти), в яких можна вказати умови та порядок оплати, термін поставки, вид ціни, вказати максимальне обмеження ручної знижки або націнки, розрахунки по тарі повернення.
У програмі, як і замовлень покупців, є робоче місце з управління замовленнями постачальникам, у якому відображається актуальна інформація: поточний стан замовлення, термін виконання, відсоток виконаної оплати чи відвантаження.

Управління складами та запасами.

У програмі реалізовано можливість створювати складську структуру будь-якого рівня складності: оптові склади, роздрібні магазини, склади відповідального зберігання, деталізація складів на приміщення та складські осередки.
Для кожного складу може бути визначений власний варіант роботи з осередками, задані області зберігання товарів у осередках та робочі ділянки, що використовуються при розміщенні товарів під осередки та відборі товарів із осередків.
Реалізовано забезпечення та резервування потреб замовлень, визначення та забезпечення страхових запасів, управління доставкою.
Для аналізу даних про поточні залишки товарів на складах, планових відвантаженнях та надходження товарів у програмі є звіт “Товарний календар”.

Моніторинг показників діяльності підприємства.

Робоче місце "Моніторинг цільових показників" дозволяє керівнику підприємства або підрозділу контролювати основні показники діяльності підприємства, стежити за виконанням встановлених цілей та планів в одному місці без необхідності будувати окремі звіти.
Детальний опис налаштувань розглянуто у статті Налаштування моніторингу цільових показників діяльності у BAS ERP та BAS Управління торгівлею.

Які можливості BAS КУП для торговельного підприємства?

У BAS КУП автоматизовано роботу з роздрібним та оптовим продажем, як з магазинів, так і зі складів, а також є комісійна торгівля.
Для роздрібної торгівлі у програмі є можливість підключити торгове обладнання.
Програма вирішує всі завдання комплексної автоматизації торгових операцій: підтримує друк чеків, позамовну торгівлю, резервування товарів, автоматизацію знижок та обмін з інтернет-магазином.

Які можливості BAS КУП для виробничого підприємства?

BAS КУП підтримує без замовлення виробництво, напівфабрикатний та безнапівфабрикатний метод, облік зворотних відходів та облік шлюбу.
Для продукції можна вказати ресурсні специфікації з матеріальними і трудовими витратами. Планова калькуляція відсутня.
У ресурсній специфікації також описується виробничий процес: одноетапний чи багатоетапний. Етап - це частина виробничого процесу, яка виконується у межах одного підрозділу. Також для виробничого етапу вказується ким він виконується: власним підрозділом чи стронним переробником.

Для власного виробництва в BAS КУП автоматизовано весь виробничий цикл: передачу сировини у виробництво, випуск продукції або робіт, розподіл витрат, розрахунок собівартості. Протягом місяця випуски враховуються за плановою собівартістю, а наприкінці місяця виконується фактичний розрахунок собівартості, що коригує планову. Для аналізу фактичної собівартості випуску у програмі є звіт “Собівартість випущеної продукції”.
У програмі облік випуску та виробничих витрат ведеться у розрізі підрозділів та статей калькуляції. Додатково можна використовувати групи аналітичного обліку (аналог номенклатурних груп). Група аналітичного обліку вказується у картці номенклатури та використовується для розподілу прямих виробничих витрат.

У програмі є статті калькуляції та статті витрат. Статті калькуляції використовуються для виробничих витрат, зазначаються у ресурсних специфікаціях, виводяться у звітах щодо аналізу собівартості випуску. А статті витрат використовуються управління витратами підприємства загалом і використовуються для накопичення постатейних нематеріальних витрат. У статті витрат задаються правила розподілу, рахунок обліку у бухгалтерському обліку, і може бути зазначений зв'язок із статтею калькуляції. У цьому різним статтям витрат може відповідати одна стаття калькуляції. Наприклад, стаття калькуляції "Витрати ОПР" може бути пов'язана зі статтями витрат "Електроенергія ОПР", "Опалення ОПР", "Амортизація ОПР".

Для давальницького виробництва автоматизовано дві схеми: передача у переробку сторонньому контрагенту та отримання сировини на переробку від контрагента.

Якщо на підприємстві діє позаказове, багатопереробне виробництво з великою кількістю номенклатури (машинобудування, приборобудування, фармацевтичне виробництво, виробництво меблів, вікон або просто великі масштаби виробництва варто звернути увагу на спеціалізовані програми для виробничих підприємств, такі як BAS ERP або 1С: Підприємство "Управління виробничим підприємством для України".

description Цикл статей з оглядом українського онлайн-сервісу для ведення управлінського, бухгалтерського обліку та складання звітності Dilovod

description Огляд сервісу
description Огляд складського обліку
description Огляд обліку торгівельного підприємства
description Огляд обліку виробничих витрат і випуску готової продукції (робіт, послуг)
description Заробітна плата та кадри

Наш власний досвід переходу з BAS на Діловод

Всі авторські статті >>