menu

description Сервіс Діловод або Dilovod - український онлайн сервіс для ведення бухгалтерського та оперативного обліку.

Сервіс розрахован на малий та середній бізнес.
Загальний огляд сервісу на нашому сайті за посиланням

description Хорошоп - створи свій інтернет-магазин швидко і легко

Хорошоп - українська платформа швидкого та зрозумілого запуску інтернет-магазинів.
Щоб отримати нашу консультацію у подальшій роботі з платформою, зареєструйтесь за посиланням .

Наш власний досвід переходу з Бітрікс на Хорошоп

description Хорошоп - якісна заміна Бітрикс24

BAS ERP. Огляд методики керування маршрутними листами MES ⋆ IT-компанія Розумний кубик Що таке MES? ➥ kubik.com.ua bas erp mes, bas erp manufacturing execution system, bas erp поопераційне планування, bas erp методика управління маршуртними листами, bas erp реєстрація відхилень, bas erp реєстрація факту

BAS ERP. Огляд методики керування маршрутними листами MES

Дата: Липень 2020


Методика поопераційного планування MES (Manufacturing Execution System) - це найскладніша методика поопераційного планування на локальному рівні підрозділу з усіх методик, представлених у BAS ERP з точки зору налаштувань та введення нормативно-довідкової інформації, оперативного планування та диспетчеризації . Але її успішне використання дозволяє отримати максимально точні відомості про стан виробництва.
Особливості методики MES:

 • Високі вимоги до оперативності та точності введення фактичних даних.
 • Точний розрахунок розкладів роботи робочих центрів у короткостроковому горизонті з урахуванням усіх виробничих параметрів.
 • Підтримується використання сценаріїв та моделей планування при складанні розкладу.
 • Інтеграція програми BAS ERP з іншими автоматизованими системами управління технологічними операціями (АСУТО), щоб забезпечити оперативний зворотний зв'язок із виконанням операцій на обладнаннях.

У сучасній програмі BAS ERP для позамовного виробництва передбачено чотири моделі управління маршрутними листами:

Способи управління операціями

Поопераційне планування MES має два способи управління операціями:

 • Реєстрація відхилень - під час виконання операцій реєструється лише відхилення від складеного розкладу, інакше вважається, що операції виконані вчасно. Зміна статусу операцій (можна виконувати -> Виконується -> Завершена) відбувається автоматично, при настанні системного часу відповідно до складеного розкладу.
 • Реєстрація факту - локальний диспетчер обов'язково реєструє час початку та закінчення виконання кожної операції, інакше вважається, що операції не виконані вчасно.

Перехід між способами у процесі роботи можливий у час, але важливо стежити за актуальністю стану операцій. Програма автоматично запропонує актуалізувати стан операцій на робочому місці складання розкладу "Поопераційне планування".
Для підрозділів, що використовують методику MES, задається параметр "Нормативний час на виконання операцій". Цей параметр визначає максимальний термін, протягом якого має бути відображена інформація про початок виконання операції. Після цього терміну операція вважається неактуальною та потрібно перепланувати розклад. Перепланування виконується так само, як і планування.

Складання розкладу

У ресурсній специфікації обов'язково потрібно вказувати маршрутну карту, де перераховані технологічні операції.
Побудова розкладу виконується шляхом розрахунку часу запуску та закінчення кожної операції з маршрутного листа та розміщення їх на доступних робочих центрах.
Операції розміщуються у розкладі з дати початку виконання маршрутного листа. У разі потреби дату маршрутного листа локальний диспетчер може змінити вручну.

При складанні розкладу використовуються такі дані:

 • доступність основних та додаткових робочих центрів (далі РЦ), в т.ч. з урахуванням ремонтів,
 • вид та час налагодження РЦ,
 • резерви доступності видів робочих центрів (далі ВРЦ),
 • Коефіцієнт часу роботи РЦ,
 • Налаштування моделей поопераційного планування,
 • Налаштування сценаріїв поопераційного планування.

При побудові розкладу зазначаються параметри розрахунку:

 • Момент планування – момент часу, починаючи з якого виконуватиметься розміщення операцій.
 • Горизонт планування – інтервал часу, у якому розміщуватимуться операції, починаючи з часу планування.
 • Нормативний час на реєстрацію виконання – термін, протягом якого у програмі має бути відображена інформація про початок виконання або завершення операції.
 • Моделі та сценарії, відповідно до яких буде виконано розрахунок розкладу.

Сформований розклад відображається на робочому місці "Поопераційне планування".

Сценарії та моделі розкладів

Використання сценаріїв та моделей при складанні розкладу передбачає отримання відповідей на питання "що буде, якщо...".
Тобто локальний диспетчер може опрацювати різні ситуації з додатковими налаштуваннями, які дозволять скласти оптимально розклад.
Використання сценаріїв передбачає опрацювання таких ситуацій:

 • що буде, якщо збільшити парк обладнання (наприклад, задіяти додатковий РЦ),
 • що буде, якщо зменшити парк обладнання (наприклад, РЦ зламається),
  що буде, якщо змінити графік роботи РЦ.

Використання моделей поопераційного планування ґрунтується на двох паратеметрах: критерії оптимізації та спосіб завантаження. І дозволяє локальному диспетчеру опрацювати такі ситуації:

 • що буде, якщо мінімізувати термін виконання розкладу,
 • що буде, якщо мінімізувати вартість випуску,
 • що буде, якщо максимізувати завантаження окремо взятої одиниці обладнання,
 • що буде, якщо завантажувати обладнання одного ВРЦ поступово.

Вартісна оцінка побудованого розкладу з використанням критерію "мінімізувати вартість" розраховується на підставі нормативної годинної вартості роботи та переналагодження, що задається для РЦ.
Сформувати розклад можна за кількома варіантами розрахунку. Оптимальний варіант визначається програмою автоматично. Але за бажання локальний диспетчер може обрати свій оптимальний варіант.
Для порівняння та аналізу варіантів розрахунку передбачено звіт "Аналіз розкладу" у робочому місці "Поопераційне планування". Звіт відображає таку інформацію:

 • планову дату завершення за графіком та за розкладом,
 • відхилення від графіка,
 • завантаження РЦ у годинах, переналагодження, переходи,
 • вартісну оцінку розкладу.

Диспетчеризація MES

Для керування маршрутними листами та розкладом для методики поопераційного планування MES призначене робоче місце "Диспетчеризація (MES)". Робоче місце призначене для виконання наступних операцій:

 • формування маршрутних листів,
 • Розбивка маршрутних листів,
 • формування розкладу, перегляд розкладу,
 • контроль виконання операцій з маршрутних листів у межах термінів графіка виробництва та розкладу,
 • оформлення документів випуску та виробітку,
 • Друк змінно-добових завдань.

Якщо є маршрутний лист з порушенням виконання складеного розкладу, то вони відображаються у відповідному полі. Передбачені такі варіанти відхилень:

 • порушено термін графіка виробництва,
 • порушено термін запуску маршрутного листа,
 • порушено термін початку виконання операцій,
 • порушено термін виконання операцій,
 • Порушений термін закінчення виконання операцій.

Виявлені порушення передбачають подальше перепланування розкладу.

Як видно, методика MES надає розширені можливості для побудови розкладів, контролю за термінами, керуванням маршрутними листами. Ця методика потребує значних ресурсів. Тому потрібно ретельно зважити всі можливості для застосування. До MES можна переходити поступово, спочатку почавши з простіших методик, такими як Реєстрація операцій, ББМ або СББМ.

Приклад використання методики наведено у статті BAS ERP. Приклад управління маршрутними листами за методикою MES

Якщо у Вас є питання, з нами просто ЗВ'ЯЗАТИСЯ

description Цикл статей з оглядом українського онлайн-сервісу для ведення управлінського, бухгалтерського обліку та складання звітності Dilovod

description Огляд сервісу
description Огляд складського обліку
description Огляд обліку торгівельного підприємства
description Огляд обліку виробничих витрат і випуску готової продукції (робіт, послуг)
description Заробітна плата та кадри

Наш власний досвід переходу з BAS на Діловод

Всі авторські статті >>