menu

description Сервіс Діловод або Dilovod - український онлайн сервіс для ведення бухгалтерського та оперативного обліку.

Сервіс розрахован на малий та середній бізнес.
Загальний огляд сервісу на нашому сайті за посиланням

description Хорошоп - створи свій інтернет-магазин швидко і легко

Хорошоп - українська платформа швидкого та зрозумілого запуску інтернет-магазинів.
Щоб отримати нашу консультацію у подальшій роботі з платформою, зареєструйтесь за посиланням .

Наш власний досвід переходу з Бітрікс на Хорошоп

description Хорошоп - якісна заміна Бітрикс24

BAS ERP. Приклад керування маршрутними листами за методикою MES ⋆ IT-компанія Розумний кубик Що таке MES? Приклад планування за методикою у програмі BAS ERP. ➥ kubik.com.ua bas erp mes, bas erp manufacturing execution system, bas erp mes приклад, bas erp поопераційне планування, bas erp методика управління маршуртними листами, bas erp реєстрація факту

BAS ERP. Приклад керування маршрутними листами за методикою MES

Дата: Липень 2020


У цій статті на простому прикладі розглянемо можливості методики MES: поопераційне планування, зокрема з використанням різних варіантів розрахунків, диспетчеризація маршрутних листів.

Ця стаття має ознайомлювальний характер, щоб дати загальне уявлення про те, як виглядає використання методики в програмі і не дається детальний опис налаштувань, тому що виробничі процеси на кожному підприємстві різні і відповідно вимагають індивідуальних налаштувань.

Опис методики можна прочитати у статті BAS ERP. Огляд методики керування маршрутними листами MES.

Ця методика управління маршрутними листами доступна, якщо використовується позамовне провадження.
Як приклад заплануємо Замовлення на виробництво велосипедів, що виробляється підрозділом "Ділянка збирання велосипеда (MES)". Для спрощення прикладу та наочності виробництво буде одноетапним. Напівфабрикати (рама та колеса) виготовляються у процесі, тобто не потрапляють на склад, а одразу витрачаються у підрозділі.

У налаштуваннях (параметрах) підрозділу встановлено прапор "На замовлення на виробництво", заповнено графік роботи та склад забезпечення матеріалами. На вкладці "Виробництво на замовлення" обрано інтервал планування "година", методика управління маршрутними листами "Поопераційне планування (MES)".
Після вибору методики став доступний вибір способу поопераційного управління. Вибраний спосіб "Реєстрація факту" - тобто локальний диспетчер обов'язково повинен вказувати початок та завершення виконання кожної операції.
Також заповнено параметр "Нормативна година на реєстрацію виконання операції" – 30 хвилин. Це означає, що якщо локальний диспетчер протягом 30 хвилин від запланованого початку операції за розкладом не зареєструє початок виконання операції, то вона вважатиметься неактуальною і потрібно буде зробити перепланування.

У довіднику "Структура робочих центрів" створено види робочих центрів (далі ВРЦ) та підпорядковані ним робочі центри (далі РЦ), для того щоб спланувати роботу ВРЦ у графіку виробництва виходячи з їхньої доступності:

У картках усіх ВРЦ встановлено прапори "Планувати роботу у графіку виробництва" та "Планувати роботу робочих центрів". Доступність ВРЦ визначається за графіком роботи підрозділу, максимальна доступність одного РЦ дорівнює інтервалу планування – 1 година, резерв доступності у прикладі не використовується.

У параметрах планування ВРЦ у графіку виробництва (гіперпосилання "Змінити") вибрано варіант обмеження "враховувати обмеження". Тобто при побудові графіка виробництва враховуватиметься доступність ВРЦ на заданому інтервалі планування.

У параметрах планування роботи РЦ (гіперпосилання "Змінити") паралельне завантаження не дозволяється всім РЦ всіх ВРЦ. Це означає, що на цьому ВРЦ не дозволяється виконання різних маршрутних аркушів одночасно.
Для ВРЦ "1.Верстат труборізальний" для демонстрації прикладу встановлено використання налагодження, яке займає 10 хвилин.

Після того, як активовано використання налагодження, у формі ВРЦ можна перейти до довідника "Варіанти налагодження" та створити налагодження "Основна".

У картках РЦ графік роботи не заповнений - це означає, що використовується графік, як у ВРЦ. Також заповнені коефіцієнти часу роботи для заповнення регістру відомостей "Доступність видів робочих центрів", за даними якого формується графік виробництва.

Вказані розцінки - нормативна годинна вартість роботи, для РЦ "Верстат труборізний №1" та "Верстат труборізний №2" зазначена нормативна годинна вартість переналагодження. Ці дані використовуються при моделюванні розкладу операцій, якщо використовується варіант "мінімізувати вартість".

Створено маршрутні карти, в яких заповнені технологічні операції:

Для операцій необхідно вибрати, на якому ВРЦ чи конкретному РЦ виконується операція та з яким варіантом налагодження (якщо використовується).

У ресурсних специфікаціях на вкладці "Виробничий процес" обрані маршрутні карти, з яких будуть взяті операції при формуванні маршрутного листа, встановлено прапор "Планувати роботу видів робочих центрів" та заповнено табличну частину ВРЦ за даними маршрутних карток:Табличну частину можна заповнити лише тими ВРЦ, у картці яких встановлено прапорець "Планувати роботу у графіку виробництва". Після заповнення табличної частини маршрутної карти, час роботи і варіант налагодження потрібно заповнити вручну, так як не заповнюються автоматично. Ресурсні специфікації повинні мати статус "діє".

Заповнено доступність ВРЦ на формування графіка виробництва та розкладу роботи РЦ з урахуванням коефіцієнтів норми часу РЦ:

Наприклад, доступність ВРЦ 1.Верстат труборізний у підрозділі "Ділянка збірки велосипеда (MES)" з 8-годинним графіком роботи розрахована виходячи з коефіцієнтів часу його робочих центрів - труборізних верстатів:

  • трубонарізний верстат №1 - 1
  • трубонарізний верстат №2 - 0,8
    Це означає, що труборізний верстат №1 виконає роботу за 8/1 = 8 годин, а труборізний верстат №2 працює швидше і виконає роботу як за 8/0,8 = 10 годин, а не 8. Загальний доступний час роботи ВРЦ становить 8 +10 = 18 годин.

Сформовано замовлення на виробництво чотирьох велосипедів:

У процесі виробництва виготовляються необхідні деталі (напівфабрикати), це зазначено у ресурсній специфікації:

Після того, як замовлення надано статус "До виробництва", можна формувати графік виробництва.

На графіку видно, що сплановано виробництво напівфабрикатів та основного виробу, і дата та час випуску (22.07.2020 14:59) вмістилася у бажану дату потреби на замовлення (22.07.2020 16:00).
Графік виробництва спланований за даними графіка роботи підрозділу та інтервалу планування (година), а також виходячи з доступності ВРЦ.
З графіка виробництва можна отримати детальне розшифрування доступності ВРЦ для кожного етапу. Наприклад, колесо велосипедне:

Наприклад, складання одного колеса займає 30 хвилин за етапом ресурсної специфікації.
На замовлення на виробництво для 4 велосипедів потрібно 8 коліс. Значить на збирання 8 коліс потрібно 4 години: 2 години роботи верстата (15 хвилин х 8 коліс) та 2 години збирання (15 хвилин х 8 коліс).
У графіку виробництва за інтервал планування (година) можна виготовити 4 колеса: 1 годину роботи верстата та 1 годину на складання. Відповідно, наступні чотири колеса заплановані на наступний інтервал.
Тут простежується зв'язок між часом доступності ВРЦ, необхідним часом виконання операції та кількістю випуску на етапі.

Після формування графіка виробництва можна формувати маршрутні листи. Формування маршрутних листів виконується у робочому місці локального диспетчера "Диспетчеризація (MES)":

Якщо відкрити маршрутний лист, можна побачити, що на першій закладці "Маршрут" заповнені операції з маршрутної карти, яка вказана для етапу в ресурсній специфікації. Для кожної операції вказано ВРЦ, а РЦ визначається автоматично при формуванні розкладу:

Після формування маршрутних листів можна перейти до формування розкладу за відповідним гіперпосиланням, відкриється наступне робоче місце "Поопераційне планування". Але кнопці "Розрахувати" сформуємо розклад із налаштуваннями:

Програма розрахувала розклад та задіяні всі РЦ:

Спробуємо оптимізувати розклад, застосувавши сценарії та моделі для поопераційного планування. Створено три моделі:

У робочому місці "Поопераційне планування" у параметрах розрахунку додамо всі три моделі планування та розрахуємо розклад:

В результаті оптимальною моделлю програма вибрала модель "Збалансована модель".

Мінімізувати вартість випуску виявилася не оптимальною моделлю, а навпаки, збільшився термін виконання. Це добре видно у звіті "Аналіз розкладу":

Після побудови та вибору оптимального розкладу його необхідно зберегти за кнопкою "Записати".
У робочому місці "Диспетчеризація (MES)" деякі маршрутні листи позначені знаком попередження про порушення чи помилки. У разі програма показує, що є порушення графіка виробництва:

І тут можна відкрити графік виробництва з робочого місця глобального диспетчера чи замовлення виробництва. За графіком виробництва виготовлення коліс заплановано на час з 12:00 до 13:59. А за розкладом вийшло з 12:00 до 14:40

Але так як загалом це не вплинуло на остаточний термін виготовлення велосипеда за графіком виробництва, розклад можна не коригувати.
Також після складання розкладу у маршрутному листі заповнені дані: плановий час початку та завершення операцій.

Подивитися складений розклад можна з робочого місця "Диспетчеризація (MES)", для цього повинна бути натиснута кнопка "Розклад" командної панелі форми. Можна вибрати рядок з маршрутним листом і переглянути його на графіку розкладу за умови, що буде включено спосіб відображення розкладу "Графік" та режим індикації операцій "Підсвічування". Операції з обраного маршрутного листа будуть підсвічені певним кольором, а сірим кольором відзначені маршрутні листи, які в даний момент не аналізуються:

Для того, щоб відображалися лише операції з вибраного рядка з маршрутним листом, потрібно вибрати режим індикації операцій "Відбір":

Сформовані маршрутні листи мають статус "Створено", для передачі на виконання локальному диспетчеру потрібно змінити їх статус на "До виконання" за кнопкою "Завдання -> Передати до виконання". Ці маршрутні листи потраплять до іншого робочого місця "Виконання операцій":

Для способу поопераційного управління "Реєстрація факту" початок та завершення операцій реєструється вручну локальним диспетчером протягом нормативного часу, заданого в налаштуваннях підрозділу: у реальному режимі часу зазначається початок виконання операції та її закінчення відповідними командними кнопками:

Після того, як будуть виконані всі операції з маршрутного листа, у робочому місці локального диспетчера "Диспетчеризація (MES)" цей факт зазначається індикатором "Відзначити виконаними". Можна зробити відбір за цим індикатором і відображатимуться відповідні маршрутні листи:

Виконані операції відображаються на графіку розкладу зеленим кольором:

Далі локальний диспетчер заповнює вручну заповнює в маршрутному листі бригаду, і після цього зазначає, що маршрутний лист виконаний, може оформити випуск та вироблення бригади.
Фактичний час виконання маршрутного листа заповнюється автоматично під час встановлення статусу "Виконаний" загальним інтервалом часу виконання всіх операцій за маршрутним листом згідно з розкладом.

Якщо у Вас є питання, з нами просто ЗВ'ЯЗАТИСЯ

description Цикл статей з оглядом українського онлайн-сервісу для ведення управлінського, бухгалтерського обліку та складання звітності Dilovod

description Огляд сервісу
description Огляд складського обліку
description Огляд обліку торгівельного підприємства
description Огляд обліку виробничих витрат і випуску готової продукції (робіт, послуг)
description Заробітна плата та кадри

Наш власний досвід переходу з BAS на Діловод

Всі авторські статті >>